INVEST


W-Groep zoekt voortdurend naar samenwerkings- en investeringsopportuniteiten.

Start-up of scale-up, overnames, herstructurering, … neem vrijblijvend contact op.

De ambitie is om op korte termijn voor een bepaald beschikbaar eigen investeringskapitaal, voor de inhouse ICT-mogelijkheden, voor de backoffice faciliteiten en voor het aanzienlijke beschikbare logistieke potentieel (kantoorruimtes en magazijnen) een samenwerkingsverband te zoeken met een partner die minstens op vlak van sales, netwerk en marketing toegevoegde waarde kan bieden.